logo

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 
 

Partner Strategiczny

Partner specjalny

 

Partner

 
 
 
 

Firma Współpracująca

HABA beton www200

Współpraca

 

Patronat Medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 
winieta drogi 10 2011 kontra
 
ViaExpert
 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REFERATAMI WYGŁOSZONYMI W TRAKCIE FORUM BARIERY 2016

1.Zaawansowanie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych w zakresie urządzeń BRD” Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, MIiB
2.„Wybrane zagadnienia odnośnie do propozycji zmiany warunków technicznych dotyczących urządzeń BRD” Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD IBDiM
3.
„Kierunki planowanych zmian w „czerwonej książce” w zakresie urządzeń BRD” Łukasz Twardowski, dyrektor Departamentu, Marek Wierzchowski, Departament Transportu Drogowego MIiB
4.„Testy zderzeniowe barier linowych oraz barier z prowadnicą stalową z zamocowanymi osłonami przeciwolśnieniowymi” Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk
5.„Bezpieczne konstrukcje wsporcze a bariery ochronne” dr inż. Jan Unarski, kierownik Zakładu Badania Wypadków Drogowych, Instytut Ekspertyz Sądowych; Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych
6.„Projekt badawczy RID - 3A „Urządzenia BRD” – założenia, cel i zakres projektu” prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
7.„Projekt badawczy RID - 3B - „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów BRD ” - założenia, cel i zakres projektu” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
8.„Identyfikacja i wstępna analiza czynników wpływających na koszt cyklu życia urządzeń BRD” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Grzegorz Bagiński, prezes SafeRoad
9.„Efekt zastosowania barier rozdzielających pasy ruchu na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na DK nr 10” Arkadiusz Mikołajczuk, GDDKiA Szczecin
10.„Bariery linowe na krętych bieszczadzkich drogach wojewódzkich – obserwacje zarządcy drogi” Kazimierz Surmacz, zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
11.„Bezpieczeństwo motocyklistów a drogowe bariery ochronne” Marek Bujalski, prezes Via Mens
12.
„Ocena odległości i prędkości nadjeżdżającego motocykla, dr inż. Jan Unarski, kierownik Zakładu Badania Wypadków Drogowych, Instytut Ekspertyz Sądowych; Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REFERATAMI WYGŁOSZONYMI W TRAKCIE FORUM ORGANIZACJA RUCHU 2016