logo

Patronat Honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 

Patronat


Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia
 
 
 

 

 

Partner Strategiczny

prowerk

 

Partner Specjalny

secutec

 

Partnerzy

klotoida
Logo VIAMENS
 

Firmy Współpracujące

3M Logo www

Współpraca

Klir-logo

Patronat Medialny

 

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 
winieta drogi 10 2011 kontra
 
ViaExpert
 

 III Forum BARIERY 2015

Kraków, 26-27 lutego 2015 r.

Fotoreportaż z Forum

 

X jubileuszowe wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes

Tematyka Forum, tradycyjnie już, nie będzie ograniczona wyłącznie do zagadnień ściśle i bezpośrednio związanych z systemami ograniczającymi drogę. Pierwsza Sesja tematyczna poświęcona będzie bardzo aktualnej tematyce zarządzania i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Pan generał Marek Bieńkowski przedstawi syntezę raportu Najwyższej Izby Kontroli po ubiegłorocznej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przegląd rozwiązań dotyczących zarządzania brd w innych krajach oraz zalecenia Banku Światowego w zakresie organizacji tej sfery w Polsce zostanie omówiony przez przedstawiciela Banku Światowego, pana Radosława Czapskiego. Pani Agata Foks, powołana w jesieni 2014 Sekretarz Krajowej Rady BRD przybliży uczestnikom możliwości i plany resortu infrastruktury w zakresie organizacji zarządzania brd. Na koniec Sesji pan profesor Ryszard Krystek, dyrektor do spraw naukowych Instytutu Transportu Samochodowego przedstawi system zarządzania brd w naszym kraju w ujęciu historycznym – jak to było, jak jest i jak…. mogłoby być.

Po przejściu do tematyki systemów ochronnych zapewnimy uczestnikom możliwość zapoznania się z przebiegiem i wynikami konsultacji środowiskowych jakie, w wyniku ustaleń Forum BARIERY 2014, Polski Kongres Drogowy przeprowadził w 2014 roku. Pan prezes Zbigniew Kotlarek wraz z wiceprezesem dr Tadeuszem Suwarą omówią rekomendacje jakie w wyniku tej pracy PKD przedłożył do GDDKiA. Główny Audytor BRD w GDDKiA, pan Jacek Gacparski zaprezentuje konkretne zapisy, które w wyniku „szybkiej” zmiany we wprowadzonych w 2010 roku Wytycznych, zaczną obowiązywać już niebawem, oraz zamiary co do dalszych losów „dużej nowelizacji” opartej na projekcie Wytycznych z 2014 roku. Kierunki zmian w tym zakresie będą zapewne oparte na wynikach prac badawczych objętych wspólnym programem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA pod nazwą RID (Rozwój Innowacji Drogowych), między innymi w obszarze tematycznym „Wyposażenie dróg i ich otoczenia” – zamierzenia i oczekiwania zarządcy dróg krajowych tym zakresie zostaną omówione przez pana dyrektora Norberta Wyrwicha.

Pan dr hab. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej wraz z zespołem omówi tematykę obecności przeszkód (bariery, drzewa, skarpy) przy drogach i zagrożenia jakie stwarzają dla uczestników ruchu oraz ocenę skuteczności i efektywności wybranych urządzeń brd. Projektant obiektów inżynierskich, pan Bogusław Polak zaprezentuje dylematy projektanta z jakimi zmaga się podczas doboru systemów ochronnych. Pan Marek Bujalski pochyli się tym razem nad problematyką barier ochronnych na odcinkach dróg o przekroju 2+1. Przedstawiciel firmy 3M zaprezentuje nowości w zakresie elementów odblaskowych na bariery ochronne.

IBDiM posiada już patent na opracowany przez siebie system barier inteligentnych – szczegóły tego innowacyjnego rozwiązani poznamy od jego autorów. Przedstawiciele wiodących na rynku firm produkcyjnych pokażą nowości w swoich ofertach w obszarze urządzeń brd. Zostaną omówione problemy praktyczne i prawne związane ze stosowaniem osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych różnych typów, najnowsze rozwiązania w zakresie barier osłonowych, ostatnie realizacje w zakresie systemów powstrzymujących pojazdy oraz rozwiązania barier stosowanych w tymczasowej organizacji ruchu.

Podczas Forum dyskusyjnego zamierzamy omówić kierunki zmian w Wytycznych stosowania barier na drogach krajowych, planowane zmiany w przepisach technicznych w kontekście nowelizacji „czerwonej książki”, w zakresie barier i poduszek zderzeniowych. Chcemy poddać dyskusji celowość opracowania krajowego dokumentu aplikacyjnego do normy PN-EN1317, który zastąpiłby dzisiejsze Wytycznych dla dróg krajowych i wojewódzkich. Ocenie ekspertów zamierzamy poddać zaprezentowany przez IBDiM system barier inteligentnych oraz obszary jego zastosowań praktycznych. Bardzo „na czasie” są też zmiany w zakresie stosowania barier w przekrojach „2+1” – będzie zapewne o czym dyskutować w tym zakresie.

 

W dniu 27 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkane programowe w ramach przygotowań do wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes planowanych na rok 2015. Podczas spotkania omówiono tematykę wystąpień merytorycznych przygotowywanych przez przedstawicieli resortu do wygłoszenia podczas KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015, które odbędą się w dniach 25-27 lutego.

W spotkaniu udział wzięli Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Beata Leszczyńska, zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Łukasz Twardowski, zastępca Dyrektora kierujący pracami Departamentu Transportu Drogowego oraz Ewelina Nawara, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

 

 Relacja fotograficzna z przygotowań do wydarzenia:

http://media-prof.pl/index.php?view=category&catid=64&option=com_joomgallery&Itemid=10

Prof. Wojciech Radomski udzielił patronatu Przewodniczącego KILiW PAN Konferencjom Specjalistycznym organizowanym w roku 2015.

-------------------------------------------------------

Pani Ewa Tomala-Borucka, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015. Pani Dyrektor potwierdziła swój udział w dniu 26 lutego.


--------------------------------------------------------

Minister Zbigniew Rynasiewicz gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015


Fot. www.zbigniewrynasiewicz.pl

Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, weźmie udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015, które odbędą się w terminie 25-27 lutego 2015 r. w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Pan Minister będzie obecny w Krakowie 26 lutego w czasie wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015: spotkaniu sygnatariuszy i sympatyków inicjatywy Porozumienie na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa, uroczystym otwarciu oraz sesjach Forum BARIERY 2015.

-------------------------------------------------------

Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury gościem specjalnym KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015


Fot: www.sejm.gov.pl

Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, weźmie udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015, które odbędą się w terminie 25-27 lutego 2015 r. w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Pan Poseł będzie obecny w Krakowie 26 lutego w czasie wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015: spotkaniu sygnatariuszy i sympatyków inicjatywy Porozumienie na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa, uroczystym otwarciu oraz sesjach Forum BARIERY 2015.

------------------------------------------------------

Trwają przygotowania do KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015

8 stycznia 2015 r. odbędzie się spotkanie organizatorów KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 z panią Ewą Tomalą – Borucką, Generalnym Dyrektorem GDDKiA, panem dr Tomaszem Rudnickim, z-cą dyr. GDDKiA oraz panem Andrzejem Maciejewskim, z-cą dyr. GDDKiA w sprawach programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 oraz w sprawie działań w ramach „Porozumienia dla poprawy wizerunku drogownictwa”

W ramach przygotowań programowych do KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 organizatorzy odbyli spotkanie z panem Jackiem Pasikowskim, właścicielem firmy Prowerk

------------------------------------------------

Organizatorzy KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 byli obecni na spotkaniu kończącym konsultacje branżowe projektu Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych, które odbyło się 28 listopada 2014 r. w Józefowie pod egidą PKD.

-------------------------------------------------

W ramach przygotowań programowych do KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2015 organizatorzy odbyli spotkanie z panem Grzegorzem Bagińskim, prezesem firmy Safe Road

--------------------------------------------------

Forum odbędzie się bezpośrednio po II Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym „Organizacja ruchu drogowego - ORGANIZACJA RUCHU 2015” (25 lutego 2015 r.). I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013", które odbyło się w marcu 2013 r. w Krakowie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Spotkanie, w którym udział wzięło 160 osób zainspirowało dyskusję, z której głównym wnioskiem okazała się konieczność pilnej nowelizacji Wytycznych GDDKiA dotyczących przedmiotowego zakresu.

II Forum BARIERY 2014 odbyło w lutym 2014 r. w ramach KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2014, które współtworzyło około 300 uczestników. Podczas Forum przedstawiciele GDDKiA zaprezentowali poddany konsultacjom branżowym projekt „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. W czasie Forum Dyskusyjnego nowe wytyczne zostały poddane szerokiej konsultacji z udziałem wszystkich uczestników. W wyniku obrad sformułowano wniosek o konieczności powołania zespołu roboczego złożonego z ekspertów, przedstawicieli projektantów, producentów barier, wykonawców robót, inspektorów nadzoru oraz autorów projektu wytycznych, celem którego będą prace nad ostatecznym brzmieniem Wytycznych.

Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich, uwarunkowań formalnych i bieżących badań, podczas Forum BARIERY 2015 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników konsultacji branżowych Wytycznych oraz zaprezentować kierunki zmian jakie GDDKiA zamierza wprowadzić do ich nowelizacji w 2015 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 X jubileuszowe wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum BARIERY 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie
aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sposobów oznakowania, konstrukcji wsporczych pod znaki pionowe, kosztów
ich realizacji, trwałości, skuteczności ich odbioru przez użytkowników dróg oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum BARIERY 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny