logo

Patronat Honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 

Patronat


Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia
 
 
 

 

 

Partner Strategiczny

prowerk

 

Partner Specjalny

secutec

 

Partnerzy

klotoida
Logo VIAMENS
 

Firmy Współpracujące

3M Logo www

Współpraca

Klir-logo

Patronat Medialny

 

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 
winieta drogi 10 2011 kontra
 
ViaExpert
 

Tegoroczne Forum BARIERY odbędzie się jako X, jubileuszowe wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

Tematyka Forum, tradycyjnie już, nie będzie ograniczona wyłącznie do zagadnień ściśle i bezpośrednio związanych z systemami ograniczającymi drogę. Pierwsza Sesja tematyczna poświęcona będzie bardzo aktualnej tematyce zarządzania i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Pan generał Marek Bieńkowski przedstawi syntezę raportu Najwyższej Izby Kontroli po ubiegłorocznej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przegląd rozwiązań dotyczących zarządzania brd w innych krajach oraz zalecenia Banku Światowego w zakresie organizacji tej sfery w Polsce zostanie omówiony przez przedstawiciela Banku Światowego, pana Radosława Czapskiego. Pani Agata Foks, powołana w jesieni 2014 Sekretarz Krajowej Rady BRD przybliży uczestnikom możliwości i plany resortu infrastruktury w zakresie organizacji zarządzania brd. Na koniec Sesji pan profesor Ryszard Krystek, dyrektor do spraw naukowych Instytutu Transportu Samochodowego przedstawi system zarządzania brd w naszym kraju w ujęciu historycznym – jak to było, jak jest i jak…. mogłoby być.

Po przejściu do tematyki systemów ochronnych zapewnimy uczestnikom możliwość zapoznania się z przebiegiem i wynikami konsultacji środowiskowych jakie, w wyniku ustaleń Forum BARIERY 2014, Polski Kongres Drogowy przeprowadził w 2014 roku. Pan prezes Zbigniew Kotlarek wraz z wiceprezesem dr Tadeuszem Suwarą omówią rekomendacje jakie w wyniku tej pracy PKD przedłożył do GDDKiA. Główny Audytor BRD w GDDKiA, pan Jacek Gacparski zaprezentuje konkretne zapisy, które w wyniku „szybkiej” zmiany we wprowadzonych w 2010 roku Wytycznych, zaczną obowiązywać już niebawem, oraz zamiary co do dalszych losów „dużej nowelizacji” opartej na projekcie Wytycznych z 2014 roku. Kierunki zmian w tym zakresie będą zapewne oparte na wynikach prac badawczych objętych wspólnym programem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA pod nazwą RID (Rozwój Innowacji Drogowych), między innymi w obszarze tematycznym „Wyposażenie dróg i ich otoczenia” – zamierzenia i oczekiwania zarządcy dróg krajowych tym zakresie zostaną omówione przez pana dyrektora Norberta Wyrwicha.

Pan dr hab. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej wraz z zespołem omówi tematykę obecności przeszkód (bariery, drzewa, skarpy) przy drogach i zagrożenia jakie stwarzają dla uczestników ruchu oraz ocenę skuteczności i efektywności wybranych urządzeń brd. Projektant obiektów inżynierskich, pan Bogusław Polak zaprezentuje dylematy projektanta z jakimi zmaga się podczas doboru systemów ochronnych. Pan Marek Bujalski pochyli się tym razem nad problematyką barier ochronnych na odcinkach dróg o przekroju 2+1. Przedstawiciel firmy 3M zaprezentuje nowości w zakresie elementów odblaskowych na bariery ochronne.

IBDiM posiada już patent na opracowany przez siebie system barier inteligentnych – szczegóły tego innowacyjnego rozwiązani poznamy od jego autorów. Przedstawiciele wiodących na rynku firm produkcyjnych pokażą nowości w swoich ofertach w obszarze urządzeń brd. Zostaną omówione problemy praktyczne i prawne związane ze stosowaniem osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych różnych typów, najnowsze rozwiązania w zakresie barier osłonowych, ostatnie realizacje w zakresie systemów powstrzymujących pojazdy oraz rozwiązania barier stosowanych w tymczasowej organizacji ruchu.

Podczas Forum dyskusyjnego zamierzamy omówić kierunki zmian w Wytycznych stosowania barier na drogach krajowych, planowane zmiany w przepisach technicznych w kontekście nowelizacji „czerwonej książki”, w zakresie barier i poduszek zderzeniowych. Chcemy poddać dyskusji celowość opracowania krajowego dokumentu aplikacyjnego do normy PN-EN1317, który zastąpiłby dzisiejsze Wytycznych dla dróg krajowych i wojewódzkich. Ocenie ekspertów zamierzamy poddać zaprezentowany przez IBDiM system barier inteligentnych oraz obszary jego zastosowań praktycznych. Bardzo „na czasie” są też zmiany w zakresie stosowania barier w przekrojach „2+1” – będzie zapewne o czym dyskutować w tym zakresie.

IBDiM posiada już patent na opracowany przez siebie system barier inteligentnych – szczegóły poznamy od autorów tego nowatorskiego rozwiązania. Przedstawiciele wiodących na rynku firm produkcyjnych pokażą nowości w swoich ofertach w obszarze urządzeń brd. Zostaną omówione problemy praktyczne i prawne związane ze stosowaniem osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych różnych typów, najnowsze rozwiązania w zakresie barier osłonowych, ostatnie realizacje w zakresie systemów powstrzymujących pojazdy oraz rozwiązania barier stosowanych w tymczasowej organizacji ruchu.

Podczas Forum dyskusyjnego zamierzamy omówić kierunki zmian w Wytycznych stosowania barier na drogach krajowych, planowane zmiany w przepisach
technicznych w kontekście nowelizacji „czerwonej książki", w zakresie barier i poduszek zderzeniowych. Chcemy poddać dyskusji celowość opracowania krajowego dokumentu aplikacyjnego do normy PN-EN1317, który zastąpiłby dzisiejsze Wytycznych dla dróg krajowych i wojewódzkich. Ocenie ekspertów zamierzamy poddać zaprezentowany przez IBDiM system barier inteligentnych oraz obszary jego zastosowań praktycznych. W kontekście nowego podręcznika KRBRD pozmawiamy też o ochronie pieszych, a w kontekście zlecenia opracowania założeń do oznakowania kierunkowego sieci dróg krajowych również o tej problematyce. „Na czasie" są też zmiany w zakresie stosowania barier w przekrojach „2+1" – będzie zapewne o czym dyskutować w tym zakresie.

Forum BARIERY 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sposobów oznakowania, konstrukcji wsporczych pod znaki pionowe, kosztów ich realizacji, trwałości, skuteczności ich odbioru przez użytkowników dróg oraz aktualnych trendów rozwojowych.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.
Zasadniczym celem Forum BARIERY 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

                                                                                                                                             Komitet Organizacyjny