logo

Patronat Honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 

Patronat


Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia
 
 
 

 

 

Partner Strategiczny

prowerk

 

Partner Specjalny

secutec

 

Partnerzy

klotoida
Logo VIAMENS
 

Firmy Współpracujące

3M Logo www

Współpraca

Klir-logo

Patronat Medialny

 

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 
winieta drogi 10 2011 kontra
 
ViaExpert
 

Program pdf

II Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015

25 lutego 2015 (środa)

9.00 – Otwarcie recepcji Seminarium
Karolina Gutowska-Koza, Marlena Kluszczyk, Gabriela Macioł
10.00 – 11.00
Kawa i poczęstunek
11.00 – 11.15 – Otwarcie Seminarium
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, gen. Marek Bieńkowski, dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK, prof. Ryszard Krystek, Norbert Wyrwich
11.15 – 12.40
– Sesja I – REGULACJE PRAWNE
Prowadzenie sesji:
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.
„Planowane przez MIR zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach jako następstwo niedomagań w zakresie organizacji ruchu ujawnionych w kontrolach NIK” Grzegorz Mucha, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Departament Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [15’]
2. „Realizacja opracowania dotyczącego warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [15’]
3. „Badanie parametrów oznakowania poziomego i pionowego – wymagane parametry, metody pomiaru i stosowany sprzęt” Paweł Skierczyński, kierownik Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
12.40 – 13.20 – Pokazy
1. Wykonywania badań parametrów oznakowania, Paweł Skierczyński, kierownik Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2. Reflektometru mobilnego, GDDKiA, Paweł Stachoń, kierownik Zespołu Diagnostyki Nawierzchni, Robert Mielech, GDDKiA Oddział Kraków
13.20 – 14.20 – Obiad
14.20 – 15.45 – Sesja II – OCHRONA PIESZYCH. ELEKTRONIKA W SŁUŻBIE BRD
Prowadzenie sesji:
prof. Ryszard Krystek, Grzegorz Kuczaj
1.
„Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, dr hab. Kazimierz Jamroz, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Politechnika Krakowska, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [20’]
2. „Propozycje wykorzystania możliwości inteligentnego systemu identyfikacji pojazdów do celów poprawy brd” Michał Karkowski, kierownik Zespołu Telematyki Transportu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
3. „Jednolite komunikaty o zmiennej treści w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem” Andrzej Kobuszewski, Departament Zarządzania Ruchem GDDKiA, Łukasz Nalewajko, specjalista, Wydział BRD i Zarządzania Ruchem, GDDKiA O/Opole [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
15.45 – 16.05 – Przerwa kawowa
16:10 – 17.25 Sesja III – JAK TO WIDZI KIEROWCA
Prowadzenie sesji:
dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK, Norbert Wyrwich
1.
„Reklamy widziane z drogi: pomagają czy przeszkadzają kierowcom?” dr hab. Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Joanna Wachnicka, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
2. „Sprzeczności pomiędzy prawnym, a wizualnym znaczeniem znaków” dr Jerzy Gruszczyński, projektant komunikacji wizualnej, wykładowca kursu Audytorów BRD [20’]
3. „Materiały odblaskowe 3M do oznakowania dróg. Aplikacja taśm Stamark na nawierzchnie asfaltowe i betonowe” Norbert Robak, specjalista ds. rozwoju rynku, 3M [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15]
17.30 – 17.50 Przerwa kawowa
17:50 – 18.50 – Sesja IV – FORUM DYSKUSYJNE „ORGANIZACJA
RUCHU 2015” - ZMIANY W „CZERWONEJ KSIĄŻCE ”
Moderatorzy:
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści:
gen. Marek Bieńkowski, Tomasz Borowski, Marek Bujalski, dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, Leszek Kornalewski, prof. Ryszard Krystek, Grzegorz Mucha, Norbert Wyrwich
18.50 – 19.00
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM
prof. Ryszard Krystek, dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, Mirosław Bajor, Ewelina Nawara
19.00 – 20.00
Kolacja

III Forum Specjalistyczne BARIERY 2015

26 lutego 2015 (czwartek)

8.30 – Otwarcie recepcji Forum
Karolina Gutowska-Koza, Marlena Kluszczyk, Gabriela Macioł
8.30 – 11.00
Kawa i poczęstunek
Wydarzenie towarzyszące Forum
9.00 – 10:15
Spotkanie sygnatariuszy i sympatyków inicjatywy Porozumienie na rzecz poprawy wizerunku drogownictwa.
11.00 – 11.30 – Oficjalne otwarcie Forum i uroczystość jubileuszu 10 wydarzenia z cyklu Konferencje Specjalistyczne
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, gen. Marek Bieńkowski, Tomasz Borowski, Ewa Tomala – Borucka, Marek Bujalski, Radosław Czapski, Barbara Dzieciuchowicz, Agata Foks, dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK, Zbigniew Kotlarek, prof. Ryszard Krystek, Tomasz Pałasiński, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK, dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Zbigniew Tabor.
11:30 – 13.10
– Sesja I – ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA BRD
Prowadzenie sesji:
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.
„Synteza raportu Najwyższej Izby Kontroli po kontroli dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego” gen. Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NIK [20’]
2. „Przegląd rozwiązań w innych krajach oraz zalecenia Banku Światowego dotyczące organizacji brd w Polsce” Radosław Czapski, starszy specjalista Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury w Polsce [15’]
3. „Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce” Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [15’]
4. „System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego w Polsce – było, jest, mogłoby być” prof. Ryszard Krystek, zastępca dyrektora do spraw naukowych, Instytut Transportu Samochodowego [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [10’]
13:10 – 14.10 Wspólna fotografia uczestników i obiad
14.10 – 15.20 Sesja II – WYTYCZNE „BARIEROWE” GDDKIA
Prowadzenie sesji:
dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW
1.
„Rekomendacje konsultacji branżowych projektu wytycznych 2014” Zbigniew Kotlarek, prezes, dr Tadeusz Suwara, wiceprezes, Polski Kongres Drogowy [15’]
2. „Co dalej z Wytycznymi GDDK iA? Zakres „szybkiej” nowelizacji Wytycznych 2010 i kierunki zmian w Projekcie Wytycznych 2014” Jacek Gacparski, Główny Audytor BRD, GDDKiA [15’]
3. „Rozwój Innowacji Drogowych RID, omówienie zakresu wspólnego projektu NCBR i GDDKiA w tym zagadnień wpływu urządzeń brd na poprawę bezpieczeństwa” Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami, GDDKiA [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [10’]
15.20 – 15.40 Przerwa kawowa
Pokaz filmu Road Show
15.40 – 16.55 Sesja III – PRAKTYKA STOSOWANIA BARIER OCHRONNYCH I SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH
Prowadzenie sesji:
prof. Ryszard Krystek, Norbert Wyrwich
1.
„Stalowe bariery ochronne stałe i tymczasowe – definicje i zastosowanie” Liliane Krafczyk, dyrektor, Secutec [20’]
2. „Safety barrier & noise barrier: combined systems” Giovanni Brero, president European Noise Barrier Federation [20’]
3. „Aspekty prawne i praktyczne stosowania osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych różnego typu” Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
16.55 – 17.15 Przerwa kawowa
17.15 – 18.30 Sesja IV – FORUM DYSKUSYJNE „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM” oraz „WYTYCZNE BARIEROWE”
Moderatorzy:
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści:
gen. Marek Bieńkowski, Marek Bujalski, Radosław Czapski, Agata Foks, dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, Zbigniew Kotlarek, prof. Ryszard Krystek, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Zbigniew Tabor, Norbert Wyrwich.
20.00 – 24.00
Bankiet Forum BARIERY 2015
20.00 Uroczysta kolacja
21.30 Koncert: Daniel Martínez Gómez, Hiszpania – skrzypce; Alicja Gutowska, Polska – fortepian
22.00 Podziękowania dla Partnerów Konferencji Specjalistycznych z okazji jubileuszu

27 lutego 2015 (piątek)

9.30 – 10.55 Sesja V – PROJEKTOWANIE
Prowadzenie sesji:
Agata Foks, dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK
1.
„Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce” dr hab. Kazimierz Jamroz, dr Marcin Budzyński, Łukasz Jeliński, Marcin Antoniuk, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska [15’]
2. „Wybrane problemy projektowe wraz z propozycjami zmian przepisów dotyczących barier ochronnych” Bogusław Polak, MP Mosty [20’]
3. „Bariery ochronne na odcinkach dróg o przekroju 2+1” Marek Bujalski, prezes zarządu Via Mens [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
10.55 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 12.50 Sesja VI – BARIERY INTELIGENTNE, OSŁONOWE I SZYBKOROZBIERALNE
Prowadzenie sesji:
Marek Bujalski, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW
1.
„Ocena skuteczności i efektywności wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” dr hab. Kazimierz Jamroz, Łukas Jeliński, Marcin Antoniuk, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Grzegorz Bagiński, wiceprezes Saferoad Polska [20’]
2. „Aktywne inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe” Tadeusz Dzienis, kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki, Michał Karkowski, kierownik Zespołu Telematyki Transportu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
3. „Bariery osłonowe i odcinki szybkorozbieralne w realizacjach firmy Prowerk” Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
Prezentacja Fundacji Grzegorza Stecha, Marzena Stech, prezes Fundacji [5’]
12:50– 13.15 Przerwa kawowa i poczęstunek
13.15 – 14.35 Sesja VII – BARIERY „DREWNIANE”. BARIERY W ORGANIZACJI TYMCZASOWEJ. ELEMENTY ODBLASKOWE.
Prowadzenie sesji:
dr Marcin Budzyński, Norbert Wyrwich
1.
„Elementy odblaskowe na barierach ochronnych” Norbert Robak, specjalista ds. rozwoju rynku, 3M [15’]
2. “Aesthetic & Road safety: the concept of Steel Backed Timber guardrails”
Eric Rousseau, Area Sales Manager, Tertu Equipements [20’]
3. „Steel-Pro 500 i Hybrid-Pro 600.
Nowoczesne bariery ochronne do tymczasowej organizacji ruchu – bariery o najmniejszej szerokości na rynku” Dawid Kakowski, Prokurent, Nissen Polska [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [10’]
14:35 – 15.00 Przerwa kawowa
15:00 – 16.20 Sesja VIII – FORUM DYSKUSYJNE „PROBLEMY I MITY BARIEROWE”
Moderatorzy:
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści: Marek Bujalski, Agata Foks, dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, Jerzy Grzesik, Marian Paszcza, Bogusław Polak, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Zbigniew Tabor.
16:20 – 16.30
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, Mirosław Bajor, Ewelina Nawara
16:30
Obiad
KRAKOWSKIM DNIOM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO towarzyszyć będzie tematyczna wystawa.