logo

Patronat Honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 

Patronat


Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia
 
 
 

 

 

Partner Strategiczny

prowerk

 

Partner Specjalny

secutec

 

Partnerzy

klotoida
Logo VIAMENS
 

Firmy Współpracujące

3M Logo www

Współpraca

Klir-logo

Patronat Medialny

 

Obiekty inynierskie m-w-t kontra
 
winieta drogi 10 2011 kontra
 
ViaExpert
 

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi podczas Forum referatami:

1. „Synteza raportu Najwyższej Izby Kontroli po kontroli dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego” gen. Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NIK
2. „Kondycja bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwiązania instytucjonalne na świecie oraz wstępne propozycje dla Polski” Radosław Czapski, starszy specjalista Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury w Polsce
3. „Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce” Agata Foks, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
4. „System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego w Polsce – było, jest, mogłoby być” cz.1  cz.2   prof. Ryszard Krystek, zastępca dyrektora do spraw naukowych, Instytut Transportu Samochodowego
5. „Rekomendacje konsultacji branżowych projektu wytycznych 2014” Zbigniew Kotlarek, prezes, dr Tadeusz Suwara, wiceprezes, Polski Kongres Drogowy
6. „Co dalej z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych?” Jacek Gacparski, Główny Audytor BRD, GDDKiA
7. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa” Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami, GDDKiA
8. „Stalowe bariery ochronne tymczasowe, przenośne i stałe” Liliane Krafczyk, dyrektor, Secutec
9. „Safety barrier & noise barrier: combined systems” Giovanni Brero, president European Noise Barrier Federation
10. „Aspekty prawne i praktyczne stosowania osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych różnego typu” Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk

11. „Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce” dr hab. Kazimierz Jamroz, dr Marcin Budzyński, Łukasz Jeliński, Marcin Antoniuk, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
12. „Wybrane problemy projektowe wraz z propozycjami zmian przepisów dotyczących barier ochronnych” Bogusław Polak, MP Mosty
13.
Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowymMarek Bujalski, prezes zarządu Via Mens
14. „Ocena skuteczności i efektywności wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” dr hab. Kazimierz Jamroz, Łukasz Jeliński, Marcin Antoniuk, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Grzegorz Bagiński, wiceprezes Saferoad Polska
15. „Aktywne inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe” Tadeusz Dzienis, kierownik Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki, Michał Karkowski, kierownik Zespołu Telematyki Transportu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
16. „Bariery osłonowe i odcinki szybkorozbieralne w realizacjach firmy Prowerk” Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk

17. „Elementy odblaskowe na barierach ochronnych” Norbert Robak, specjalista ds. rozwoju rynku, 3M
18. “Aesthetic & Road safety: the concept of Steel Backed Timber guardrails” cz.1  cz.2 
Eric Rousseau, Area Sales Manager, Tertu Equipements
19. „Steel-Pro 500 i Hybrid-Pro 600.
Nowoczesne bariery ochronne do tymczasowej organizacji ruchu – bariery o najmniejszej szerokości na rynku” Dawid Kakowski, Prokurent, Nissen Polska
20. "Bariera drogowa, ochronna, typu TSB SofiBox" Zofia Wawrzynek, Fiedor-Bis